Słonecznik

Słonecznik jest formą skalną, składającą się z kilku silnie spękanych granitowych ostańców, z których północny filar oglądany od wschodniej strony przypomina wykutą w skale postać ludzką. Skała, mimo iż nie ma imponujących rozmiarów, wznosi się na wysokość 12 m oraz uznawana jest za jedną z najpiękniejszych i najbardziej znanych grup skalnych w Karkonoszach. Znajduje się na 1423 m n.p.m.

Fantazyjne kształty skały to efekt złożonego i długotrwałego procesu erozyjnego, podczas którego zostały usunięte elementy mniej odporne na działanie warunków atmosferycznych, a pozostały odporniejsze.

Z tą skałą związane są liczne legendy i stare nazwy. Jedna z nazw to Diabelski Kamień, wzięta się od kształtu jednego z filarów, który przypomina wykutą ludzką (a raczej diabelską) postać. Legenda głosi, iż diabeł chciał zasypać Kotlinę Jeleniogórską i dopiero bicie dzwonów na Anioł Pański przemieniło czarta w ogromny kamień. Dawniej lokalizowano tu siedzibę Ducha Gór. Jeszcze inna nazwa to "Poledni Kamen, Południowy Kamień". Nazwa wzięła się stąd, iż niegdyś Słońce wskazywało mieszkańcom podgórskich wiosek południe.

Brakuje atrakcji?

Napisz nam o tym!